Welkom op onze nieuwe website!


Producten
Bevestiging Decoratieve producten Gereedschappen Installatiemateriaal Tuin Kledij & schoenen PBM Bouw & logistiek Schoonmaak Veiligheid Autobenodigdheden Wisselstukken
Promoties Seizoenstoppers Over ons Diensten Merken Contact Jobs

Legal Privacy policy

Privacy policy

Bij Legerstock De Wulf hechten we het grootste belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens beschermen en tot wie u zich kunt wenden voor meer informatie of om uw wettelijke rechten uit te oefenen.

Als u ons persoonsgegevens van andere personen verstrekt, bvb. van uw medewerkers, dient u deze personen over ons privacybeleid te informeren voor u ons hun persoonsgegevens toevertrouwt. Wij zullen van onze kant al het mogelijke doen om u en deze personen te informeren en te verzekeren dat persoonsgegevens bij ons veilig zijn.

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen indien de wetgeving of onze interne procedures dat nodig maken. U kunt de actuele versie van ons privacybeleid te allen tijde raadplegen op onze website https://www.legerstockdeinze.be/nl/p/privacy-policy

OVERZICHT

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ KUNNEN VERWERKEN

3. DE DOELEINDEN WAARVOOR WIJ DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

4. DE RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING

5. DUUR VAN DE VERWERKING EN BEWARING

6. ONTVANGERS EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

7. UW RECHTEN

8. CONTACT

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De juridische entiteit die de verwerking van uw persoonsgegevens controleert is Legerstock De Wulf NV, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 185 te 9800 Deinze, met KBO nummer 0446.306.007 (hierna ‘Legerstock De Wulf’, 'ons', 'onze' of 'wij' genoemd). Legerstock De Wulf is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens omdat het de doeleinden en middelen voor de verwerking heeft bepaald.

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ KUNNEN VERWERKEN

Voor klanten

(1) Identiteitsgegevens (bijv. naam*(1)(2); adres*(1)(2); e-mailadres*(1)(2); telefoon- en/of gsm-nummer*(1)(2); geboortedatum indien van toepassing (2); type klant en rechtvaardiging daarvan (professionele klant, retail klant)*(1)(2); functie of titel indien van toepassing*(1)(2); taal en land van waaruit u met ons communiceert*(1)(2));

(2) economische en transactiegegevens (bijv. btw-nummer indien van toepassing*(1); betalings- of kaartgegevens*(1); klantrekeningnummer (1)(2); informatie over aankopen, bestellingen, retouren , consumptiegewoonten (1)(2); klantaccountnummer (1)(2); klantenaccount en account wachtwoord (1)(2);

(3) commerciële gegevens (bijv. wensen met betrekking tot direct marketing (2); deelname van klanten aan promoties (2));

(4) verbindings-, geolocatie- en/of browsegegevens (bijv. locatiegegevens (1); browsegegevens informatie over smaken en voorkeuren (2));

(5) (klant)ervaringsgegevens (bijv. klachten en details van klachten (1); opnames van telefoongesprekken naar klantendiensten (1); vragen ingediend via onze contactpagina's (1); antwoorden op verzoeken (1))

De persoonsgegevens “(1)” worden verwerkt met het oog op verkoop en aan dat doel gekoppelde wettelijk verplichte doeleinden. De persoonsgegevens “(2)” worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.

De voornoemde persoonsgegevens aangeduid met een “*” moeten worden verstrekt indien de klant wil profiteren van het statuut van professionele klant, student of directe verkoopklant of een getrouwheidskaart wil verkrijgen of online aankopen wil doen. Voor (andere) particuliere klanten die aankopen doen in een winkel, is het verstrekken van persoonsgegevens geheel op vrijwillige basis.

Voor leveranciers

(1) Identiteitsgegevens (bijv. naam; adres; telefoon- en/of mobiel nummer; e-mailadres; type leverancier; functie of titel; taal en land van waaruit u met ons communiceert);

(2) economische en transactiegegevens (bijv. btw-nummer indien van toepassing, betalings- of kaartgegevens, contract gerelateerde informatie;)

Leveranciers moeten alle bovenstaande informatie verplicht verstrekken. De gegevens worden verwerkt voor het doeleinde van aankoop en wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dat doel.

Voor bezoekers van de winkel

(1) Bewakingsvideobeelden

Voor bezoekers van de websites

(1) Identiteitsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, taal en land van waaruit u met ons communiceert);

(2) verbindings-, geolocatie- en/of browsegegevens (bijv. locatiegegevens);

(3) (klant)ervaringsgegevens (bijv. vragen ingediend via onze contactpagina's, antwoorden op verzoeken).

Het verstrekken van deze gegevens is geheel op vrijwillige basis. Als u echter besluit een verzoek in te dienen, moet u een naam en elektronische contactgegevens invullen. De gegevens worden alleen verwerkt om uw verzoek goed af te handelen.

Daarnaast wijzen we erop dat wanneer u onze sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt, we ook gegevens kunnen ontvangen van deze sociale mediaproviders of hun partners over uw profiel, zoals: uw naam, geslacht, geschatte leeftijd, profielafbeelding en/of online activiteiten . Wij ontvangen deze gegevens in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de sociale media provider, die wij u aanraden aandachtig te lezen.

3. DE DOELEINDEN WAARVOOR WIJ DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Legerstock De Wulf verwerkt persoonsgegevens van (contactpersonen van) haar klanten en leveranciers, bezoekers van haar kantoren en magazijnen en van bezoekers van haar website voor de volgende doeleinden:

1. Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten en contactpersonen van klanten met het oog op de verzending van offertes, facturatie, dienst na verkoop, beheer van de klant- of verkooprelatie (waaronder e-commerce), alsook voor wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dit doel;

2. Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten en contactpersonen van klanten met het oog op direct marketing;

3. Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten, contactpersonen van klanten en bezoekers van de website voor analytische en statistische doeleinden, d.w.z. om de bruikbaarheid van onze websites te analyseren en de kwaliteit van onze goederen en diensten te verbeteren.

4. Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) leveranciers en contactpersonen van leveranciers met het oog op inkoop, dienst na inkoop, beheer van de leveranciersrelatie, alsook voor wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dit doel;

5. Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de winkels van Legerstock De Wulf via videocamerabewaking met het oog op de bescherming van haar goederen en de veiligheid van haar medewerkers.

6. Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website die de contactpagina invullen, met als enige doel het beantwoorden van het verzoek dat de bezoeker instuurt.

Op onze website kunnen wij bovendien cookies gebruiken. Gelieve voor meer informatie over het gebruik van cookies het cookiebeleid te raadplegen dat in samenhang met dit privacy beleid dient te worden gelezen aangezien cookies ook de verwerking van persoonsgegevens kunnen inhouden.

4. DE RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING

De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn:

1) Voor het doeleinde van de verkoop

Voor zover u een natuurlijke persoon klant bent van wie de persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van het contract, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens de noodzaak om onze overeenkomst met u af te sluiten/uit te voeren.

Als u een medewerker van onze (potentiële) klant bent en de (potentiële) klant ons uw contactgegevens heeft verstrekt met het oog op de uitvoering van een overeenkomst, of om met de (potentiële) klant te communiceren of een offerte aan hem op te volgen is onze rechtsgrondslag ons gerechtvaardigd belang om de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met de (potentiële) klant te organiseren en daarover met elkaar te communiceren.

Gelet op het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens wordt gemaakt, menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 7 over uw rechten te raadplegen.

2) Voor het doeleinde van direct marketing

Voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing maken wij een onderscheid tussen twee soorten verwerkingen:

 • Voor verwerkingsactiviteiten die algemeen als weinig indringend worden beschouwd zoals bvb. met de gewone post verzonden promoties of nieuwsbrieven die wij via e-mail naar u sturen, als wij uw e-mailgegevens rechtstreeks van u hebben ontvangen in de context van een verkoop en wij ze uitsluitend gebruiken voor de promoties van eigen, vergelijkbare goederen is onze rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om de verkoop te bevorderen, de relatie met de klanten te versterken en de klantentrouw te vergrote

Gelet op het weinig indringend karakter van deze verwerking (elke nieuwsbrief die u per e-mail wordt verzonden bevat een link waarmee u zich uit de nieuwbrief kunt uitschrijven), menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 7 over uw wettelijke rechten te raadplegen.

 • Voor marketinginitiatieven zoals telefonisch contact of voor nieuwsbrieven via e-mail die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen is onze rechtsgrond uw toestemming.

Wij zullen uw toestemming vragen op het ogenblik dat wij uw persoonsgegevens ontvangen, door middel van een mondelinge vraag of via een knop op de website waarbij u zich kan abonneren op de nieuwsbrief, dan wel via het Joyn -platform. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken zoals uiteengezet in punt 7 hierna.

3) Voor het doeleinde van inkoop

Voor zover u een natuurlijke persoon leverancier bent van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens de noodzaak om de overeenkomst met u met u af te sluiten en/of op te volgen.

Voor zover u een medewerker van de (potentiële) leverancier bent en de (potentiële) leverancier ons uw contactgegevens heeft verstrekt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of om met de leverancier te communiceren of een offerte of verkoop van de leverancier op te volgen is onze rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met de (potentiële) leverancier te organiseren en daarover met elkaar te communiceren.

Gelet op het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens wordt gemaakt, menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 7 over uw wettelijke rechten te raadplegen.

4) Voor analytische en statistische doeleinden

Voor de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten, contactpersonen van klanten en bezoekers van de websites met als doel het analyseren van de bruikbaarheid van onze websites en het verbeteren van de klant- en bezoekerstevredenheid met betrekking tot onze goederen en diensten, is onze rechtsgrondslag ons gerechtvaardigd belang om de ervaring van klanten en bezoekers van onze websites te verbeteren en een hogere kwaliteit van dienstverlening te bieden.

5) Voor het beantwoorden van vragen van bezoekers van onze websites

Voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze websites die de contactpagina invullen, met als enig doel om te reageren op vragen van bezoekers, is onze rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek te behandelen en daar gevolg aan te geven.

Gezien uw initiatief om uw vraag te sturen via onze contactpagina (waarvan we aannemen dat u wilt dat wij antwoorden) en het beperkte gebruik dat wij van uw contactgegevens maken om te antwoorden, worden dergelijke belangen naar onze mening niet terzijde geschoven door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 7 over uw wettelijke rechten te raadplegen.

6) Voor het doeleinde van cameratoezicht op onze gebouwen

Voor de verwerking van bewakingsbeelden van bezoekers van onze winkel is onze rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om onze goederen te beschermen en de veiligheid van onze medewerkers te garanderen.

Wij menen dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Als u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 7 over uw wettelijke rechten te raadplegen.

7) Voor wettelijke doeleinden (zoals de garantie na verkoop) of voor fiscale of boekhoudkundige doeleinden

Voor deze verwerking is de rechtsgrond de naleving van de Europese en/of de nationale wetgeving.

5. DUUR VAN DE VERWERKING EN BEWARING

Voor klanten

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doeleinde van verkoop, zolang u de status van een actieve klant hebt. Persoonsgegevens van niet-actieve klanten worden bewaard zolang dat om wettelijke, compliance, fiscale of boekhoudkundige redenen nodig is, of voor de duur waarin uw aankopen aanleiding kunnen geven tot vorderingen.

De persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden worden bewaard totdat de klant zich verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor dat doel, of indien de verwerking steunt op toestemming, totdat deze toestemming wordt ingetrokken.

Voor leveranciers

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang het nodig is in de context van de contracten die wij met u hebben gesloten. Na de beëindiging van onze actieve samenwerking met u, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang dat om wettelijke, compliance, fiscale of boekhoudkundige redenen nodig is.

Voor bezoekers van winkels

De videobeelden worden niet langer dan één maand bewaard, tenzij deze relevant zijn in het kader van een onderzoek naar een incident of onrechtmatige daad.

Voor bezoekers van de websites die de contactpagina invullen

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang het nodig is om uw verzoek te behandelen en er gevolg aan te geven. Daarna worden de gegevens niet bewaard (tenzij in voorkomend geval in de context van een andere verwerking voor andere doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid).

6. ONTVANGERS EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Legerstock De Wulf maakt uw persoonsgegevens over aan volgende categorieën van ontvangers:

 • Haar personeelsleden en zelfstandige medewerkers
 • Verwerkers, waarop met het oog op een specifieke opdracht beroep wordt gedaan en waarmee Legerstock De Wulf een passende verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Deze verwerkers kunnen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals bepaald door Legerstock De Wulf en in overeenstemming met dit Privacy Beleid. Legerstock De Wulf doet op dit ogenblik een beroep op de volgende categorieën van (onder)aannemer(s):

 • IT-dienstverleners (softwareleveranciers, hostingproviders)
 • boekhouder
 • advocatenkantoren
 • leveranciers voor logistieke diensten
 • adviseurs en aanbieders van (direct) marketingdiensten

Onverminderd het voorgaande is het mogelijk dat Legerstock De Wulf uw persoonsgegevens moet openbaar maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet, een uitdrukkelijk verzoek van deze diensten of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

 • Wanneer wij nagenoeg al onze activa overdragen aan een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens een van de overgedragen activa zal zijn.

Als deze mededeling van persoonsgegevens een doorgifte inhoudt buiten de Europese Unie, naar een land zonder passend niveau van gegevensbescherming, zal Legerstock De Wulf verzekeren dat er passende waarborgen bestaan om uw privacy te beschermen.

7. UW RECHTEN

Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten die u kan uitoefenen t.a.v. Legerstock De Wulf. Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen gelieve contact op te nemen met ons via de contactgegevens hierna beschreven.

De rechten die u heeft zijn de volgende:

 • Recht van inzage: u hebt een inzagerecht m.b.t. de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en u hebt recht op een kopie van uw persoonsgegevens.
 • Recht tot rectificatie: u hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die wij verwerken te actualiseren of rectificeren.
 • Recht op gegevenswissing: in bepaalde omstandigheden kunt u vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht te vragen dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens in welbepaalde omstandigheden stopzetten zo o.m. wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u verzamelen inaccuraat zijn of dat ons gebruik van uw persoonsgegevens onrechtmatig is. Indien u op geldige wijze dit recht uitoefent, zullen wij uw persoonsgegevens opslaan en zullen wij deze niet langer verwerken.
 • Recht van bezwaar: daar waar wij ons op onze gerechtvaardigde belangen baseren om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om u tegen dit belang te verzetten.
 • Recht op overdraagbaarheid: u mag ons verzoeken om bepaalde persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en u hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer dit technisch mogelijk is.

Zelfs na het bijstellen, rechtzetten of verwijderen van uw persoonsgegevens, kunnen kopieën daarvan elders zichtbaar blijven, voor zover de persoonsgegevens gedeeld werden met anderen, of verdeeld werden ingevolge uw privacy instellingen, of gekopieerd werden. Legerstock De Wulf zal redelijke maatregelen nemen om derde partijen aan wie uw persoonsgegevens werden overgemaakt op de hoogte te stellen van uw verzoek om iedere reproductie van uw persoonsgegevens te wissen. Verwijderde persoonsgegevens zullen in geen geval op de back-up van Legerstock De Wulf blijven voor meer dan negentig (90) dagen.

Deze rechten kunt u in principe kosteloos uitoefenen. Hiervoor dient u een verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar ons e-mailadres. Dit om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij een redelijke vergoeding aanrekenen voor de administratieve kosten die gepaard gaan met uw verzoek en kunnen wij uw verzoek weigeren.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van één maand op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

8. CONTACT

Als u een recht bepaald onder punt 7 wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op ons e-mailadres: legal@legerstockdeinze.be.

Als u zich uitsluitend wenst uit te schrijven voor een nieuwsbrief, of als u niet gebeld wenst te worden, kunt u ook op de uitschrijflink in de nieuwsbrief klikken of de beller vragen u niet meer te bellen.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met ons privacybeleid of de manier waarop wij uw gegevens verwerken, mag u niet aarzelen om contact met ons op te nemen via e-mail (legal@legerstockdeinze.be).

Als u alsnog klachten hebt, kunt u een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Een vraag of advies?

Onze medewerkers staan voor je klaar

© 2023 - Legerstock De Wulf NV - BTW: BE0446306007 - Kortrijksesteenweg 185, B-9800 Deinze - Tel. 09/386.19.68 - info@legerstockdeinze.be